Uncategorized -

ERM ייצג את חברת מודיעין אנרגיה וחברת אלון גז אנרגיה בכניסתן להסכם מסגרת עם חברת Fusion האמריקאית

משרד ERM ייצג את חברת מודיעין אנרגיה וחברת אלון גז אנרגיה (שתי חברות ישראליות ציבוריות בתחום הגז והנפט) בכניסתן להסכם מסגרת עם חברת Fusion האמריקאית. תחת תנאי ההסכם, הצדדים ישתפו פעולה בפיתוח פרוייקטים סולאריים בארה"ב.

אסף רימון, שותף במחלקת האנרגיה והתשתיות של המשרד, ייצג את מודיעין אנרגיה ואלון גז.

להמשך קריאה נוספת, לחצו על הקישור. 

 

Download as PDF
Share:

מדיה