שחר הוא מתמחה במחלקת הנדל"ן וההתחדשות העירונית של המשרד.

 

  • לינה היא מתמחה במחלקה המסחרית של המשרד.
  • חן היא מתמחה במחלקת הנדל"ן וההתחדשות העירונית של המשרד.
  • רוני היא מתמחה במחלקה המסחרית של המשרד.

עמית היא מתמחה במחלקה המסחרית של המשרד.

  • רוני הוא מתמחה במחלקה המסחרית של המשרד.
  • תהילה היא מתמחה במחלקת הנדל"ן וההתחדשות העירונית של המשרד.

ניצן היא מתמחה במחלקה המסחרית של המשרד.

שי מתמחה במחלקת הנדל"ן וההתחדשות העירונית של המשרד.