פרסומים -

תעריף המשך למתקני גגות סולאריים

רשות החשמל האריכה את תוקף ההסדרה של מתקנים פוטו-וולטאים המותקנים על גגות ומחוברים לרשת החלוקה עד ליום 31 בדצמבר 2021 וזאת בכפוף למספר שינויים משמעותיים בתעריף ובהספק ההסדרה. התעריף המעודכן ייכנס לתוקף רק החל מיום 1 במרץ 2021 ועל כן יחול רק על מתקנים שיירשמו רק לאחר מועד זה.

עבור מתקנים פוטו-וולטאים שיירשמו עד ל-1 במרץ 2021, ההספק המקסימלי יעמוד על 100 קילו-וואט ויחול התעריף טרם התיקון.

התעריף המעודכן ישולם בהתאם לשיקלול הבא:

תעריף עד 15 קילו-וואט – 48 אג'

תעריף עד 100 קילו-וואט (כלומר, ל-85 קילו וואט הבאים) – 41 אג' (בשקלול מדובר ב-42.05 אג')

תעריף עד 630 קילו-וואט (כלומר, ל-530 קילו וואט הבאים) – 18.91 אג' (בשקלול מדובר ב-22.58 אג')

מדרגת התעריף האחרונה מהווה שיפור לעומת השימוע המשלים שפורסם ביום 10 בדצמבר 2020, שכן מדובר בתעריף שנקבע בהליך תחרותי מס' 3 לגגות ומאגרים (18.18 אג') בתוספת 4% וללא הצמדה (לעומת התעריף בהפחתה של 2% כפי שהוצע בשימוע המשלים).

ניתן להקים את ההספק האמור באמצעות יותר ממתקן אחד, ובלבד שההספק הכולל לא יעלה על 630 קילוואט, וכן ניתן יהיה לייחס צריכה עצמית למתקן בעל התעריף הנמוך, כך שהתעריף שישולם בגין ההזרמה לרשת עד הספק של 100 קילו ואט יהיה התעריף הגבוה.

מצ"ב קישור להחלטת הרשות ולמחשבון לצורך ביצוע השקלול.

במקביל לשינויים בהסדרה זו, ראו להלן גם את העדכונים הבאים:

  1. אישור הארכת הפטור מהיטל השבחה להתקנה של מתקנים על גבי גגות לתקופה נוספת של 5 שנים;
  2. אישור תחולת הפטור מהיטל השבחה גם ביחס למתקנים שיוקמו על מאגרים;
  3. הקמת מתקנים על גגות של בתים משותפים – תתאפשר הקמת מתקנים על גג של בית משותף גם בלי הסכמת כל הדיירים (2/3 מהדיירים בלבד).

כמו תמיד אנחנו כאן בשבילכם, לכל שאלה בנושא ניתן לפנות ל:

     

אמנון אפשטיין                                              דניאל סויסה פולק

Download as PDF
Share:

מדיה