פרסומים -

עבודה בשעת חירום ובתקופת מלחמה

לקוחות יקרים,

אנו עוקבים יחד אתכם, בדאגה המשותפת לכולנו, אחר המצב הבטחוני המתפתח.

מצאנו לנכון לעדכנכם בדבר מספר הוראות רלבנטיות במיוחד בימים אלה, העוסקות בהיעדרות מעבודה בעורף בעקבות המצב.

בתפילה לימים שקטים ולבשורות טובות,

 


בעקבות המלחמה והמצב המיוחד שהוכרז בעורף, הוציא פיקוד העורף הנחיות ומגבלות לעניין התקהלויות ופעילויות מותרות. הנחיות אלה תקפות נכון לעכשיו עד ליום חמישי, 12 באוקטובר 2023 בשעה 18:00. במסגרתן של ההנחיות נאסרה כל פעילות חינוכית באזורי עוטף עזה, מערב הנגב, מרכז הנגב, מערב לכיש, שפלת יהודה, השפלה, ירקון, דן, שרון, שומרון וירושלים. בנוסף, הוגבלה פעילות במקום העבודה רק למקומות שאפשר להגיע מהם למרחב תיקני מוגן בזמן התגוננות.

לאור הנחיות פיקוד העורף והמצב המיוחד שהוכרז, עובדי רבים נעדרים בימים אלה מהעבודה. אנו מודעים לכך שניהול היעדרויות אלה מעורר שאלות לעניין הוראות החוק הרלבנטיות ביחס לאותם עובדים הנעדרים כעת מהעבודה.

להלן עיקרי ההוראות הרלבנטיות שברצוננו להביא לידיעתכם. אנו כמובן מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה או התלבטות בנושא ונסייע.

ראשית, נציין כי בהתאם לסעיף 2 לחוק ההגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו- 2006 ("חוק עובדים בשעת חירום") חל איסור לפטר עובד בשל היעדרותו מהעבודה או אי ביצוע עבודתו מחמת הוראה שניתנה בעת מצב מיוחד בעורף. בנוסף, החוק אוסר על פיטורי עובד שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו הנמצא עימו (ילד עד גיל 14, או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21), עקב סגירת המסגרת החינוכית בה לומד ילדו או אם הורה השר בעת מצב מיוחד בעורף כי על העובד לשהות עם ילדו במוסד החינוכי. איסור כאמור יחול בהתקיים אם הילד מצוי בחזקתו הבלעדית של העובד או אם בן זוגו של העובד לא נעדר מעבודתו או עסקו או משלח ידו לצורך השגחה על הילד, ואם נעדר, נבצר ממנו להשגיח על הילד. במקרה בו מקום העבודה מציע סידור נאות להשגחה על הילד לא יחול הסעיף, והעובד לא יהיה מוגן מפני פיטורים אם יחליט להיעדר.

  • האם ניתן לפטר עובדים שאינם מגיעים לעבודה במפעל שאינו ממוגן?

חל איסור לפטר עובדים שהוראות כוחות הביטחון אוסרות עליהם להגיע למקום העבודה. לכן, אם מקום העבודה אינו ממוגן, והוראות פיקוד העורף אוסרות לעבוד בו – אין תוקף לפיטורים, ועובדים שפוטרו יכולים לדרוש מהמעסיק לקלוט אותם בחזרה. זאת כקבוע בחוק להגנה על עובדים בשעת חירום.

  • האם עובדים במפעל שהוכרז "חיוני" מחויבים להגיע לעבודה, והאם ישנה חובה לשלם שכר לעובדים במפעל חיוני שלא התייצבו לעבודה?

בהתאם לחוק שירותי עבודה בשעת חירום, עובדים במפעלים המספקים מוצרים או שירותים קיומיים (למשל, בין היתר: תשתיות, רפואה, חשמל ומזון) – ממשיכים לעבוד כרגיל. אי הגעה לעבודה במפעל חיוני, כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, מהווה לכאורה עבירה פלילית ומכל מקום העובדים לא יהיו זכאים לשכר.

  • מה הדין במקרה של סגירת מקום העבודה?

ככל שלא ניתן לקיים פעילות במקום העבודה בשל הנחיות פיקוד העורף, אז היעדרות העובדת תיחשב ככזו הנובעת מהמצב המיוחד שהוכרז בעורף ויחולו הוראות חוק עובדים בשעת חירום. אם מקום העבודה אינו פועל עקב החלטת המעסיק, ניתן להוציא את העובדים לחופשה בתשלום (בכפוף להודעה מראש) או על חשבון המעסיק. נעיר כי בהתאם לחוק חופשה שנתית, יציאה לחופשה של למעלה מ-7 ימים מחייבת מתן הודעה מראש של 14 ימים לפחות. עוד נציין כי בנסיבות של סגירת מקום העבודה ביוזמת המעסיק, ובמקרה של עובד ללא יתרת זכות של ימי חופשה, יש לשלם את השכר הרגיל. כמובן שכל עובד שיכול לבצע את עבודתו מרחוק ואכן מתאפשר לו לבצע אותה, זכאי למלוא שכרו ויתר זכויותיו.

  • האם מותר לפטר עובדים שקיבלו צו 8?

לא. על פי החוק, אסור למעסיקים לפטר עובדים שנקראו לשירות מילואים במהלך השירות ובמשך 30 יום לאחריו. נדגיש כי היעדרות עובד לצורת שירות מילואים לא תראה כהפסקה ברציפות העסקה ולא תפגע בזכויות העובד התלויות בוותק.

  • האם חלה על המעסיק חובה לשלם את שכרו של העובד בעת היעדרות בשל המצב המיוחד בעורף?

חוק עובדים בשעת חירום אינו עוסק בהסדרת תשלום שכרו של העובד בעת היעדרתו, והוא שותק לעניין חובת המעסיק לשלם את שכר העובד. לפיכך, המעסיק אינו חייב לכאורה בתשלום שכרו של עובד שנעדר מעבודתו, אפילו אם ההיעדרות נבעה מהוראה של פיקוד העורף או בשל הצורך להשגיח על ילדו בעת סגירת מוסד הלימודים בשל המצב המיוחד בעורף.

יוער כי בעבר בנסיבות חירום (למשל בתקופות הלחימה בעופרת יצוקה, בעמוד ענן ובצוק איתן) נחתמו הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה במסגרתם חויבו מעסיקים בדיעבד לשלם שכר לעובדים, שנעדרו מהעבודה בשל הנחיות כוחות הביטחון שלא להגיע למקום העבודה, ובמקביל הוסדרה זכאותם של המעסיקים לקבל פיצוי על תשלום השכר ממשרד האוצר. יש לציין גם שהסכמים קיבוציים אלה חלו אף על עובדים ומעסיקים שאינם צד להסכמים קיבוציים אלו. סביר להניח כי לאחר תום תקופת החירום הנוכחית ייחתמו הסכמים וצווים דומים. אנו כמובן נעקוב ונעדכן בהתאם.


הכותבים הינם עורכי הדין שני מרום וחיים שוורץ, ממחלקת דיני עבודה במשרדנו.


למען הסר ספק, האמור לעיל משמש מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

Download as PDF
Share:

מדיה