פרסומים -

מענקי תמריץ הון

בעשורים האחרונים חלה עלייה בתפקידם של מענקים מבוססי הון בחבילות התמריצים השונות שמציעות חברות לעובדיהן ולספקי השירות שלהן בישראל.

בעלון האחרון שלנו, אנו מציגים מבט כללי על ההיבטים המשפטיים הנוגעים למתן תגמולי הון וכן על הנושאים העיקריים המכוסים בדרך כלל על ידי תכניות תמריצים הוניים אשר מסדירים אותם.

למידע נוסף על מענקים מבוססי הון או על מחלקת דיני העבודה שלנו, אנא פנו אל מיה שניידר, ראש מחלקת דיני עבודה, או לחבר אחר בצוות שלנו.

Download as PDF
Share:

מדיה