פרסומים -

כוננות והערכות במקום העבודה למניעת התפשטות נגיף הקורונה – הוראות למעסיק

ברקע התפרצות נגיף הקורונה (COVID-19) וניסיון מניעת המשך הגעת הנגיף לישראל והתפשטותו, הוראות משרד הבריאות הולכות ומתהדקות מיום ליום. בעקבות כך עולות בקרב קהל לקוחותינו שאלות ודילמות רבות בימים אלו בכל הקשור למידת ההיערכות והכוננות הנדרשת של מעסיקים כלפי עובדיהם. כך בין היתר מתעוררות שאלות כגון האם ניתן לחייב עובד לעבוד מהבית בזמן שהייתו בבידוד? האם ניתן לאסור על עובד לטוס למדינה זרה שהנה אחת מהיעדים לגביהם קיימת היום חובת בידוד? האם בחירתו של עובד לטוס למדינה זרה שהוכרה כאחד היעדים כאמור, על אף הוראת המעסיק, יכולה להוות עילה להפרת משמעת במקום העבודה שיכולה להוות עילה לפיטורים? ועוד.

נכון להיום טרם פורסמו תשובות ברורות לכל השאלות כאמור. עם זאת, לנוכח התפשטות נגיף הקורונה והעלאת רמת הכוננות על ידי משרד הבריאות בישראל, אנו רואים לנכון להביא לידיעתכם את הפרסומים האחרונים והעדכניים ביותר שרלוונטיים גם למקום העבודה.

מי צריך לשהות בבידוד למשך 14 ימים?

החל משעה 20:00 בערב ביום 9 במרץ 2020, מי ששב לישראל מכל יעד בעולם נדרשים להיכנס לבידוד ביתי למשך 14 ימים אשר יתחילו מהרגע בו הם הגיעו ארצה. בנוסף, כל אדם אשר חזר מאוסטריה, איטליה, אנדורה, גרמניה, הונג קונג, יפן, מצרים, מקאו, סין, סינגפור, סן מרינו, ספרד, צרפת, קוריאה הדרומית, שוויץ או תאילנד או שהיה בטיסת מעבר בדרום קוריאה או באיטליה חייב לשהות בבידוד עד 14 ימים מיום חזרתו, גם אם שב לפני התאריך הקובע לעיל.

אדם אשר שהה לצד נשא או חולה קורונה, חייב גם הוא להשלים את תקופת 14 ימי הבידוד.

מדיניות כלפי נתינים זרים המגיעים לישראל

החל מיום 12 במרץ 2020, נתינים זרים שעתידים להגיע לישראל יורשו להיכנס לישראל רק אם יוכיחו כי יש להם תשתית מתאימה לבידוד. האמור תקף לאזרחי כל המדינות מלבד נתינים זרים שמגיעים מסין, מקאו, הונג קונג, תאילנד, דרום קוריאה, יפן, איטליה ומצרים, לגביהם בשלב זה לא מותרת הכניסה לישראל בהתאם להוראות רשות האוכלוסין וההגירה.

חובות מעסיקים בקשר לעובדים בבידוד

בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020: (א) מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ולא יאפשר את כניסת העובד בבידוד למקום העבודה; (ב) מעסיק לא יפטר את העובד שבבידוד רק בשל היעדרותו ממקום העבודה בתקופת הבידוד; (ג) על העובד למסור למעסיק תעודת המחלה הגורפת והצהרה בסמוך לכניסתו לבידוד בדבר עצם החובה לשהות בבידוד ומשך הבידוד; (ד) חובות והוראות אלו חלות לא רק על עובד, כי אם גם על מי שהנם נותני שירותים ומתנדבים אצל המעסיק.

מה דינם של ימי היעדרותם של עובדים בבידוד?

דין ימי השהיה בבידוד כדין תקופת מחלה. תעודת המחלה הגורפת שיציג העובד למעסיקו תשמש כאישור מחלה לעניין תקופת הבידוד. בהתאם ישולמו לעובד דמי מחלה כדין ובהתאם למכסת ימי המחלה העומדים לרשותו (תשלום של 50% משכרו של העובד בין הימים השני והשלישי בבידוד, ותשלום מלא משכר העובד בגין היום הרביעי לבידוד ואילך).

ומה לגבי עובדים שאין לרשותם ימי מחלה צבורים?

אנו ממליצים לנהוג בהתאם למדיניות החברה כפי שהונהגה עד כה בהקשר זה. כן ניתן להציע לעובד לנכות ממכסת ימי החופשה העומדים לרשותו, או לחלופין לשקול פתרונות נוספים כגון עבודה מהבית בתקופת הבידוד, ככל שסוג ואופי העבודה מאפשרים זאת ושקיימת תשתית מתאימה לכך.

לעניין עבודה מהבית נציין, כי אצל מי שמתוך קהל לקוחותינו מיושמת מדיניות בדבר עבודה מהבית שמתייחסת בין היתר לאופן התגמול ומידת ההכרה בשעות העבודה, ובפרט בשעות העבודה הנוספות שמבוצעות מהבית, אנו ממליצים לבחון את מידת התאמתה לתקופה הנוכחית של היערכות והעלאת הכוננות מפני התפשטות נגיף הקורונה. דברים אלו נכונים גם עבור מעסיקים שטרם החילו מדיניות בדבר עבודה מהבית, שייתכן ונכון לעשות כן לתקופה זו לפחות.

הרחבת המגבלות על כנסים מקצועיים – הנחיות משרד הבריאות מיום 4 במרץ 2020

  • עובדי מערכת הבריאות אינם מורשים לצאת מישראל בשלב זה;
  • אין לאפשר התקהלויות של מעל 2,000 אנשים;
  • אין לקיים או להשתתף בכנסים בינלאומיים בישראל;
  • עובדים ששבו מכל יעד בחו"ל לא יוכלו להשתתף בהתכנסויות של מעל 100 איש;
  • עובדים שהשתתפו בכנסים בינלאומיים חייבים בבידוד בית למשך 14 יום.

בכל הנוגע לשאלות נוספות שמתעוררות בקשר לאפשרות המעסיק להטיל מגבלות על עובדיו מחשש להתפשטות הקורונה, נראה כי נכון להיום אין תשובות חד משמעיות לכולן וכי כל מקרה ייבחן לגופו.

עם זאת, בכל הנוגע לאפשרות מעסיקים להטיל מגבלות על פגישות מקצועיות עם מי ששב מאחד היעדים המחייבים בבידוד או על השתתפות בכנסים בינלאומיים, נראה כי הגבלת המעסיק את עובדיו מפגישות או כנסים כאמור הנן לגיטימית ואף נדרשת מכוח אחריות המעסיק על שלום עובדיו במסגרת מילוי תפקידם.

המצב הנוכחי הנו הפעם הראשונה בה אנו נתקלים במצב חירום רפואי-ציבורי. על כן, המלצתנו בשלב זה הנה להיערך מראש ככל שניתן במקום העבודה. בתוך כך אנו ממליצים לדאוג בין היתר לכך שתהיה אפשרות לעובדים מטעמכם לעבוד ממקום מגוריהם ולוודא בהתאם כי קיימת לכך תשתית מתאימה, ובלבד שמצבם הבריאותי מאפשר זאת.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

עו"ד אתי אבנרי, מנהלת מחלקת דיני עבודה

Download as PDF
Share:

מדיה