פרסומים -

חדשות נדל"ן – מאי 2018

במזכר זה אנו מבקשים לעדכן אתכם בפסק דינו של בית המשפט העליון בנוגע לחבות בהיטל השבחה במקרה של אישור תשריט איחוד וחלוקה.

Download as PDF
Share:

מדיה