פרסומים -

חדשות נדל"ן – אוגוסט 2017

במזכר זה בחרנו לעדכן אתכם בדבר שני עדכוני חקיקה בתחום הנדל"ן; האחד נוגע לתיקון חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) והשני נוגע לתיקון חוק השכירות והשאילה.

 

Download as PDF
Share:

מדיה