חדשות -

עדכון מלחמת חרבות ברזל – הקלות משרד המשפטים והאוצר

א. בהמשך לעדכון הלקוחות מיום 22 באוקטובר 2023, בנושא הקלות מטעם גופים ממשלתיים שונים, אנו מעדכנים כי חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), תשפ"ד-2023 ("החוק") עבר בכנסת. מטרת החוק היא להעניק דחייה של 30 ימים לקיום מועדים בחוזה, בפסק דין או לתשלום לרשות ציבורית עבור קבוצות אוכלוסייה שהוגדרו בחוק ככאלו אשר אינן מנהלות שגרת חיים רגילה בשל המצב הבטחוני ואינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועדן ("זכאים").

 • הזכאים כפי שפורטו בחוק בתקופה שעד ליום 7 בדצמבר 2023 כוללים את: (1) חיילי צה"ל; (2) שוטרים; (3) סוהרים שהוגדרו בחוק; (4) כבאים; (5) נעדרים, חטופים או שבויים; (6) מפונים מיישובים שהוגדרו בחוק; (7) מאושפזים בשל המלחמה למשך למעלה מ-7 ימים; (8) עזבון של זכאים (למעט מפונים); (9) בני זוגם של זכאים החייבים עימם; כמו גם (10) עובדים או מתנדבים בגופי הצלה במשרה מלאה.
 • החוק יהיה בתוקף עד 7 בדצמבר 2023 וייתכן כי יוארך עד ל-31 בדצמבר 2023.
 • נציין כי מועדים לתשלום מזונות ומועדים לתשלום בגין חוזה עבודה הוחרגו מחוק זה.

 

ב. כמו כן, אנו מעדכנים כי ביום 9 בנובמבר 2023 אושר בכנסת מתווה הפיצויים לעסקים של משרד האוצר ("המתווה").

המתווה מציע מענה מקיף יותר לעסקים בשל הנזק העקיף שנגרם להם. המתווה כולל מענק המשכיות עסקית לעסקים בכל רחבי הארץ (עסקים ביישובי הספר זכאים להחזר מלא על נזק זה כקבוע בחוק), וכן שורת הקלות במתווה חופשה ללא תשלום (חל"ת).

 1. מענק המשכיות עסקית:

על פי המתווה שאושר, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף ש״ח עד 400 מיליון ש״ח וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023.

לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-2 בספטמבר 2022, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023. לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף 30+, תינתן האפשרות לקבל פיצוי על סמך דיווחיהם לחודשים נובמבר ו/או דצמבר 2023.

 • עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 12,000 ש״ח – 300,000 ש״ח בשנה יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק ולפי הפירוט שפרסם משרד האוצר בטבלה מס' 1:

מענק המשכיות עסקית קבוע

 • לעוסקים פטורים ממע"מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק (1,750 ש״ח לעסקים עם מחזור של עד 49,800 ש״ח, 3,150 ש״ח לעסקים עם מחזור של עד 90 אלף ש״ח ו-4,200 ש״ח לעסקים עם מחזור של עד 107 אלף ש״ח).
 • עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300,000 ש״ח – 400 מיליון ש״ח בשנה יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין %7–%22 בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים, למעט ענפים ייחודיים להם נקבע מתווה שונה, וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה, בהתאם לנוסחה שפורסמה על-ידי משרד האוצר בטבלה מס' 2:

ענפים ייחודיים

כמו כן, לעסקים אלה נקבע מענק מינימום בגובה המענק לעסקים עם מחזור של עד 300 אלף ש״ח כמפורט בטבלה מס' 1.

תקרות

 • הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 אלף – 100 מיליון ש״ח יהיו כפופים לתקרה של 600 אלף ש״ח.
 • הפיצויים לעסקים עם מחזור של 100 – 300 מיליון ש״ח יעלו בהדרגה עד לרמה של 1.2 מיליון ש״ח.
 • הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 – 400 מיליון ש״ח יהיו כפופים לתקרה של 1.2 מיליון ש״ח.

רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת, שתיפתח בתוך 10 ימים מיום אישור המתווה בכנסת.

יצויין כי תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.

 1. הקלות במתווה החל"ת:
 • הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה.
 • הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות.
 • הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום.
 • תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים.
 • ביטול 5 ימי המתנה.
 • ביטול גבייה מהמעסיק בתקופת החל"ת בסך של 350 ש״ח.
 • הארכת חל״ת אוטומטית למפונים.
 • מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם.
 • ביטול ספירת ימי החל"ת למניין 60 יום למניעת פיטורין עבור נשים שחזרו מחופשת לידה.
 • מודל ייעודי לחישוב דמי אבטלה לעובדים שהינם עצמאיים ושכירים.

הקלות אלו יתקיימו בתקופה שבין ה-7 באוקטובר 2023 ועד ל-30 בנובמבר 2023. מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל״ת.

אנו עומדים לרשותכם גם בימים קשים אלה ונשמח לסייע בכל עניין או התנהלות מול גוף ממשלתי.


הכותבות הינן עורכות הדין רותם פרלמן-פרחי, שותפה וראש מחלקת הטכנולוגיה, הקניין הרוחני והגנת הפרטיות ועינת גולדשטיין ממחלקתה.


למען הסר ספק, האמור לעיל משמש מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

Download as PDF
Share:

מדיה