חדשות -

עדכון לקוחות – העלאת שיעור דמי ההבראה לעובדים במשק – במגזר הפרטי

השבוע, חתמו שר העבודה, ראשי ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי, על צו המורה על העלאת דמי ההבראה לעובדים במשק – במגזר הפרטי.

בהתאם לאמור בצו החל מיום 1 ביולי, 2023, יעודכן תעריף דמי ההבראה במגזר הפרטי מסך של 378 ש”ח ליום, ויעמוד על סך של 418 ש"ח ליום. קרי, תחולת הצו הינה רטרואקטיבית.

בהתאם, עובד שהשלים שנה אחת במקום העבודה היה זכאי לפני חתימת הצו לסך של 1,890 ש"ח בגין דמי הבראה, בעוד שהזכאות כעת תעמוד על סך של 2,090 ש"ח לעובד בוותק דומה.

כן יצוין, כי לעובדים במספר ענפים במשק קיימת זכאות מוגדלת לדמי הבראה, בהתאם להסכם הקיבוצי הענפי החל (למשל – עובדי שמירה ואבטחה, עובדי ניקיון ותחזוקה, אולמות וגני אירועים, ומלונאות).

נזכיר כי מספר ימי ההבראה להם זכאי כל עובד מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד במקום העבודה, כאשר מספר הימים עולה עם צבירת הוותק. בשנה הראשונה לעבודה זכאי כל עובד לשיעור המינימלי – דמי הבראה בגין 5 ימים; בשנה השנייה והשלישית – דמי הבראה בגין 6 ימים; ובשנה הרביעית עד העשירית במקום העבודה – דמי הבראה בגין 7 ימים. הזכאות המקסימלית בהתאם להוראות הצו היא בגין 10 ימים, וזאת לאחר השלמת 20 שנות וותק.

לצו ההרחבה לחצו כאן


הכותבים הינם עורכי הדין שני מרום וחיים שוורץ, ממחלקת דיני עבודה במשרדנו.


למען הסר ספק, האמור לעיל משמש מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

Download as PDF
Share:

מדיה