חדשות -

עדכון לקוחות – החלטה חדשה בנושא תובענה ייצוגית בשל אי נגישות אתר

בהחלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב ב-תצ (ת"א) 52621-07-23 ראם בן אור נ' אביב בית השקעות בע"מ ("עניין ראם") מיום 22 לינואר 2024, קבע בית המשפט כי טרם הגשת בקשה לאישור תובענה כייצוגית בשל אי פרסום הצהרת נגישות או אי פרסום הסדרי הנגישות באתר כראוי, על מגיש הבקשה לאישור התובענה כייצוגית לבצע ראשית פנייה מוקדמת לבית העסק המפעיל את האתר בבקשה לתקן את הדרוש.

על פי ההלכה שנקבעה בפסק דינו של ביהמ"ש העליון דנמ 5519/15 יוסף אחמד יונס נ' מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ, לא קיימת  חובת פנייה מוקדמת בכל מקרה ומקרה, אך אין בכך כדי לשלול את שיקול הדעת המסור לבימ"ש על פי החוק לבחון ולהביא בחשבון בכל מקרה, לפי נסיבותיו, את ההשלכות שיש לייחס להעדר הפניה המוקדמת. בהחלטה בעניין ראם קבע בית המשפט המחוזי כי במקרים הנוגעים לאי פרסום הצהרת או הסדרי נגישות באתרי אינטרנט, מן הראוי להחיל את חובת הפניה המוקדמת.

במסגרת התובענה בעניין ראם אוחדו שש בקשות לאישור תובענות כייצוגיות אשר הגיש אותו מבקש, עורך דין במקצועו, כנגד עסקים שונים, לרבות עסקים קטנים. בהחלטתו ציין בית המשפט שרבים מבעלי העסקים הסבירו כי לו הייתה מגיעה אליהם פנייה מוקדמת, הרי שהיו מתקנים את הליקויים באתרם וכוללים בו הצהרת נגישות ופירוט הסדרי נגישות כראוי, ובכך היה יכול חלק מההליך המשפטי להיחסך:

"פנייה מוקדמת היא הפתרון הראוי, ההוגן והמועיל ביותר לטענותיו של המבקש. המציאות מלמדת שהליכים רבים מסתיימים ממש לאחר שהעסקים הקטנים מקבלים את הבקשה לאישור, ופועלים מיד לתיקון ההפרות, ממש כפי שהתרחש בענייננו…"

"פנייה מוקדמת לבית העסק הייתה חוסכת את הגשת הבקשה, את עוגמת הנפש שנגרמה לאדם שמנהל עסק קטן בדמות תובענה ייצוגית בסכום של מיליוני שקלים, ולציבור כולו, עת המשאב המצומצם של בתי המשפט היה מופנה לתיקים אחרים, וראוי שהמחוקק ייתן דעתו לעניין זה על מנת לצמצם מחלוקות."

נדגיש כי ההחלטה החדשה אינה מתייחסת לשליחת מכתבי התראה לפני הגשת תביעה אזרחית שאינה תובענה ייצוגית. פונים שונים עשויים לשלוח מכתבי התראה לבעלי עסקים שאתר האינטרנט שלהם אינו מונגש כראוי, אינו מכיל הצהרת נגישות, לא מפרט את הסדרי הנגישות באתר וכו'.

פרסומים בתקשורת בנושא:

 

אנו עומדים לרשותכם גם בימים אלה ונשמח לסייע בכל עניין.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

הכותבות הינן עורכות הדין רותם פרלמן-פרחי, שותפה וראש מחלקת הטכנולוגיה, הקניין הרוחני והגנת הפרטיות ועינת גולדשטיין ממחלקתה.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

למען הסר ספק, האמור לעיל משמש מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

 

 

 

 

Download as PDF
Share:

מדיה