פרסומים -

סגר מהודק – הנחיות ועדכונים למעסיקים

ברקע התפרצות מגפת הקורונה (COVID-19) ובעקבות עליית התחלואה בישראל, אישרה הממשלה היום (24 בספטמבר 2020) שורה של הגבלות המהדקות עוד יותר את פעילות המשק בסגר הנוכחי ("החלטת הממשלה"). בהתאם להחלטת הממשלה, החל ממחר (יום ו') ה-25 בספטמבר 2020 בשעה 14:00, ועד ליום 11 באוקטובר 2020, יחל סגר מהודק עם אפשרות הארכה ("סגר מהודק").

נציין כבר עתה שנכון למועד כתיבת שורות אלו טרם פורסמו התקנות המחייבות בקשר לעבודה במהלך הסגר המהודק. עם זאת, ברצוננו להביא בפניכם את עיקרי ההגבלות ביחס למקומות עבודה כפי שידועות לנו נכון למועד זה, ואנו נשוב ונעדכנכם עם פרסום התקנות המחייבות ככל שיהיה בהן כדי להרחיב או לצמצם את החלטת הממשלה.

בכל הנוגע למגזר הפרטי – בשונה מהסגר הנוכחי שהחל בשישי האחרון (18 בספטמבר 2020) במהלכו לא היו מגבלות בנוגע להגעה למקומות העבודה במגזר הפרטי, החל ממועד כניסתו לתוקף של הסגר המהודק עובדים מהמגזר הפרטי לא יורשו להגיע למקום העבודה, למעט אלו המספקים שירותים חיוניים.

בכל הנוגע למגזר הציבורי – עם כניסתו לתוקף של הסגר המהודק, ייכנס המגזר הציבורי למתכונת חירום, במסגרתה יסופקו שירותים חיוניים בלבד תוך צמצום משמעותי של מצבת כוח האדם במקום העבודה.

הן ביחס למגזר הפרטי והן ביחס למגזר הציבורי, נכון לעכשיו טרם פורסמו התקנות המלאות. לכן, בכל הנוגע להגדרת מהם השירותים החיוניים שלגביהם תותר המשך עבודה, בהיקף כזה או אחר, אנו נעדכנכם עם פרסום התקנות המלאות. עם זאת, חשוב להכיר בכך שהחלטת הממשלה קובעת, כי הסגר המהודק יתיר עבודה במקומות המספקים שירותים חיוניים באופן מצומצם ומוגבל ביחס לאלו שהותרו במהלך הסגר הקודם בחודשים מרץ ואפריל 2020.

בכל הנוגע לעבודה מהבית אין כל שינוי, וככל שטיב העבודה מאפשר זאת, העבודה יכולה להמשיך להתבצע מהבית תוך רישום שעות העבודה של העובדים ופיקוח כנדרש על פי דין, בשינויים המחויבים.

הוצאה לחל"ת (חופשה ללא תשלום) במהלך הסגר המהודק – נכון להיום, עובד שהוצא לחל"ת יהא זכאי לדמי אבטלה ככל שתקופת החל"ת תימשך למעלה מ-14 ימים, בכפוף לתנאי זכאותו על פי תנאי הביטוח הלאומי.

לתשומת ליבכם, הצעת משרד האוצר לקבוע מתווה חדש בכל הנוגע לעובדים שהוצאו לחל"ת טרם נכנסה לתוקף. אנו נמשיך לעדכנכם עם פרסום הנחיות חדשות גם בהקשר זה, ככל שתהיינה.

 לשאלות בנושא הנכם מוזמנים לפנות לאתי אבנרי במייל: avnery@erm-law.com

אנו מאחלים בריאות איתנה לכל קהל לקוחותינו, ועומדים לרשותכם בכל שאלה גם במהלך הסגר.

 

חתימה טובה,

מחלקת דיני עבודה ERM

 

Download as PDF
Share:

מדיה