פרסומים -

חמישה דגשים חשובים לפרסום מכרז בתקופת קורונה

גם בתקופה קשה זו חשוב, ככל הניתן, להמשיך ולקיים עבודה סדירה במשק. לכן, ישנה חשיבות בקיום מכרז פומבי כהלכתו על כל מטרותיו תוך התמודדות עם הקשיים העשויים לקום למציעים עקב המצב הקיים.
להלן חמש התאמות פשוטות שניתן לבצע על מנת לאפשר למציעים להתמודד במכרזים מחד, ולאפשר למזמין המכרז לקבל את ההצעות הטובות ביותר תוך שמירה על יעילות המכרז מאידך.
לוחות זמנים – רווחו את לוחות הזמנים של המכרז. ניתן לאפשר פרק זמן מרווח יותר בין פרסום המכרז, הגשת שאלות הבהרה ומועד הגשת ההצעות.
תנאים טכניים– וודאו שהדרישות הפורמליות במכרז אינן מכבידות על המציעים בצורה שלא תאפשר הגשה. לדוגמה, יתכן ומציעים יתקשו להשיג בתקופה זו אישורים נוטריונים או אישור אפוסטיל על מסמכים, וכן יתקשו להשיג מסמכים אחרים אשר לא ברשותם כגון מכתבי המלצה ומסמכים רשמיים מגופים ממשלתיים.
עבודה מקוונת – אפשרו את הורדת כל מסמכי המכרז דרך אתר החברה או דרך דוא"ל, וכן אפשרו למציעים להגיש את כל מסמכי המכרז דרך מערכת הגשת מסמכים מקוונת או לתיבת דוא"ל יעודית.
ראיונות– אם ציון המציע כולל ראיון, התארגנו לביצוע הראיון בשיחת ועידה חזותית.
כנס מציעים– שקלו את הצורך בכנס מציעים או ביקור מציעים באתר ואת האפשרות להחליפם בכנס מציעים מקוון.

כמו תמיד, אנו זמינים לכל לכל התייעצות.

Download as PDF
Share:

מדיה