עסקאות -

ERM ייעץ לקרן נוי ברכישת פעילות האנרגיה הסולארית של אספן

קרן ההשקעה בתשתיות ובאנרגיה נוי (קרן נוי 2), אחת מהקרנות המובילות בהשקעות באנרגיה בישראל, רכשה 49% ממניות אספן סולאר, חברת ההשקעות באנרגיה מתחדשת של קבוצת אספן, הנסחרת בבורסה בתל אביב.

העסקה מעניקה משנה תוקף למעמדה של קרן נוי כשחקנית מובילה בשוק האנרגיה המתחדשת, ובפרט בתחום האנרגיה סולארית, ומאפשרת לקבוצת אספן לצאת משוק האנרגיה המתחדשת ולהתמקד בעסקי הליבה שלה.

השותף אמנון אפשטיין, ראש תחום האנרגיה והתשתיות של ERM, הוביל את הצוות שכלל את עורכי הדין עירן איפרגן ורונה רייכמן.

Download as PDF
Share:

מדיה