עסקאות -

ERM ייעץ לבעלי המניות של PPHE Hotel Group במכירת חלק ממניותיהם

 בעלי המניות של PPHE Hotel Group מכרו 22% מהון המניות של הקבוצה למשקיעים מוסדיים בישראל ובבריטניה בתמורה כוללת של כ – 148.8 מליון ליש"ט. 

העסקה המורכבת התפרשה על פני מספר תחומי שיפוט.

את העסקה הוביל השותף סימון מרקס עם אמנון אפשטיין, ליאור אהרון ורז ברטוב

Download as PDF
Share:

מדיה