עסקאות -

ERM ייעץ לסאל נדל"ן בנוגע לעסקת השקעה ממבעלי מניות קיימים ואלטשולר שחם

ERM ייעץ לחברת ס.א.ל נדל"ן בנוגע לעסקת השקעה מבעלי מניות קיימים ואלטשולר שחם.

את העסקה הוביל ליאור אהרון שותף במחלקת מיזוגים ורכישות.

 

Download as PDF
Share:

מדיה