עסקאות -

ERM ייצג את בעלי המניות של PPHE Hotel Group במכירת חלק מהמניות שלהם ב-PPHE Hotel Group

ERM ייצג את בעלי המניות של PPHE Hotel Group במכירת חלק מהמניות שלהם ב-PPHE Hotel Group

המכירה מייצגת 22% מהון המניות של קבוצת PPHE ונמכר למשקיעים מוסדיים בישראל ובבריטניה בתמורה כוללת של כ – 148.8 מליון ליש”ט. 

העסקה כללה מורכבויות על פני מספר תחומי שיפוט.

את העסקה הוביל השותף סימון מרקס עם אמנון אפשטיין ליאור אהרון ורז ברטוב

Download as PDF
Share:

מדיה