עסקאות -

ERM ייעץ לחברת לוגיה מערכות כח בע"מ, יאיר הראל וערן ליטבק במכירת 70% מהחברה לחברת אפקון החזקות בע"מ .

Download as PDF
Share:

מדיה