עסקאות -

ERM ייעץ לרובי קפיטל בנוגע להלוואה המירה בסך 50 מיליון ש"ח שהועמדה לחברת עדי יעדים בע"מ

Download as PDF
Share:

מדיה